Litania do Dzieciątka Jezus

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus – usłysz nas.
Dzieciątko Jezus – wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami
Boże Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boże Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boże Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boże Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boże Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boże Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boże Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boże Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boże Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę,
złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boże Dzieciątko, które królowie uznali światłością
i zbawieniem wszystkich narodów,
Boże Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boże Dzieciątko, źródło świętej miłości.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boże Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boże Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boże Dzieciątko.

Od niewoli grzechu, wybaw nas Boże Dzieciątko
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bóg Ojciec, Duch Święty, Jezus Chrystus, Litanie, Modlitwy i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.